Greek Mythology Wiki
Advertisement

Fan Art of Kolkhis Bull

The Khalkotauroi were two automaton bulls that were created by Hephaistos out of bronze. These bulls could breathe fire and they were a gift for the king of Kolkhis, Aeetes.

Mythology

Bronze bulls is an automaton.

Navigation

ve Automatons
Automatons: Kabeirikoi HorsesKhryseiai KeledonesKourai KhryseaiKhryseos & ArgyreosTalosTauroi Khalkeoi
Advertisement